Joanna Wiśniewska

Tłumaczka Przysięgła Języka Hiszpańskiego

Joanna Wiśniewska

Tłumaczka Przysięgła Języka Hiszpańskiego

O mnie

Jestem absolwentką Filologii Hiszpańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008, po zdaniu egzaminu państwowego, zostałam wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP 36/08. Współpracuję z licznymi biurami tłumaczeń, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, wydawnictwami, korporacjami, firmami i klientami indywidualnymi w zakresie tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) i pisemnych, przysięgłych i nieprzysięgłych.

Warto wskazać, że tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego; na mocy nadanych mu uprawnień tłumacz przysięgły staje się urzędnikiem państwowym.

Oznacza to, że już prawo nakłada na niego obowiązek ochrony interesu obywateli oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego określa, że ten powinien pozostać bezstronny, zachować w tajemnicy nie tylko treść tłumaczenia, ale również np. korespondencji z klientem, a informacji zdobytych od klienta nigdy nie może wykorzystać dla własnych korzyści.

Etyka zawodowa wpisana jest więc wpisana w codzienną pracę tak samo jak doskonała znajomość terminologii, skrupulatność i znajomość realiów prawa obszarów hiszpańskojęzycznych.

Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za przekład wykonane  i poświadczony jego pieczęcią tłumaczenia.

Wieloletnie doświadczenie ugruntowane praktyką, rzetelne wykształcenie oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwalają mi zaoferować Państwu tłumaczenia w szerokich zakresach tematycznych.

Oferta

Dziedziny tłumaczeń:

Tłumaczenia Marketingowe

Tłumaczenia Specjalistyczne

Tłumaczenia Techniczne

Tłumaczenia Informatyczne

Tłumaczenia Dokumentów Samochodowych

Tłumaczenia Umów

Tłumaczenia Stron WWW

Tłumaczenia Kart Charakterystyki

Tłumaczenia Prawne

Tłumaczenia Medyczne

Tłumaczenia Instrukcji Obsługi

Tłumaczenia CV

Tłumaczenia Biznesowe

Tłumaczenia Audiowizulane

Tłumaczenia Dokumentów Rachunkowych

Rodzaje tłumaczeń

Konferencyjne

Konsekutywne

Symultaniczne

Przysięgłe i Nieprzysięgłe

Przepisy znajdujące zastosowanie

Lista tłumaczy przysięgłych prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości

Ustawa o zawodzie TP

Ustawa o aktach stanu cywilnego

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego