Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne, jakie realizuję od wielu lat w swojej pracy jako wykwalifikowany tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, wyróżniają się precyzją w każdym aspekcie przekazu. Profesjonalne tłumaczenie umożliwia bowiem nie tylko skrupulatny przekaz słów, ale również uwzględnia konteksty kulturowe oraz zwroty, które przetłumaczone wprost, mogłyby stracić swój pierwotny sens. Co ważne, posiadam także odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu i biorę pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za swoje tłumaczenia, umiejętnie odnajdując się w różnych środowiskach. Zajmuję się przekazem komunikatów między innymi z dziedzin prawniczych, technicznych, biznesowych czy też księgowych.

Rodzaje oferowanych tłumaczeń ustnych

 • Tłumaczenia konferencyjne

  Tłumaczenia ustne z i na język hiszpański często mają miejsce podczas międzynarodowych konferencji, sympozjów oraz innych spotkań biznesowych czy też wydarzeń zrzeszających ludzi wykonujących konkretny zawód, np. lekarzy lub księgowych. Wówczas celem tłumacza jest nie tylko szybkie przetworzenie informacji, ale również przekazanie ich w czasie rzeczywistym, aby uczestnicy bez problemu mogli zrozumieć treść wypowiadanych komunikatów.

 • Tłumaczenia konsekutywne

  Wykonując tłumaczenie konsekutywne, należy mieć doskonałą pamięć, zdolność skupienia uwagi oraz biegłość w używaniu specjalistycznej terminologii, ponieważ następuje ono dopiero po zakończeniu części lub całości wypowiedzi prelegenta. Takie rozwiązanie okazuje się szczególnie przydatne podczas spotkań, gdzie z jednej strony ważna jest treść przekazu, ale także jej forma, aby uczestnicy mogli skupić się także na aspekcie wizualnym wystąpień, czyli ekspresji, mimice oraz gestykulacji.

 • Tłumaczenia symultaniczne

  Kiedy tłumacz wypowiada się niemal jednocześnie z konkretną osobą, wówczas można mówić o tłumaczeniu symultanicznym, gdzie do odbioru przekazu nierzadko korzysta się z zestawów słuchawkowych. Tłumaczenia tego typu są wyjątkowo wymagające, ponieważ należy równocześnie słuchać, rozumieć, tłumaczyć i mówić, dlatego precyzja, doskonała znajomość języka i obycie w takiej sytuacji to zdecydowane atuty doświadczonego tłumacza.

 • Tłumaczenia przysięgłe i nieprzysięgłę

  Tłumaczenia przysięgłe i nieprzysięgłe stanowią dwie różne kategorie usług tłumaczeniowych. Przekłady przysięgłe obejmują najczęściej tłumaczenie oficjalnych pism urzędowych, takich jak akty urodzenia, ślubu, dyplomy czy też umowy prawne. Z kolei nieprzysięgłe tłumaczenie dokumentów na hiszpański dotyczy tekstów, które nie wymagają oficjalnej weryfikacji prawniczej oraz złożenia przysięgi przed sądem. Są to np. artykuły prasowe, listy oraz inne tego typu publikacje.