Cennik

Strona rozliczeniowa

Strona rozliczeniowa tłumaczenia to konkretna liczba  znaków ze spacjami, które tworzą tekst. Należy pamiętać, że strona rozliczeniowa nie jest tożsama z fizyczną stroną tekstu źródłowego. Ilość tekstu, który mieści się na jednej stronie jest uzależniona od rodzaju czcionki, jej rozmiaru i układu tekstu. Zatem, jedna strona może zawierać zarówno bardzo dużo drobnego tekstu, jak i zaledwie kilka słów. Dlatego, aby wycena była miarodajna, przy rozliczeniu stosuję jednostkę strony rozliczeniowej czyli ustaloną liczbę znaków ze spacjami.

Wycena tłumaczeń pisemnych

Przygotowując wycenę bazuję na tekście źródłowym (przesłanym przez Klienta) i na podstawie mojej najlepszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia podaję szacunkową liczbę  stron rozliczeniowych oraz stawkę. 

Wyceny przesłanych tekstów dokonuję z najwyższą starannością, dlatego cena podana przy wycenie nie ulega zmianie lub ulega zmianie na korzyść Klienta – jeśli stron rozliczeniowych wychodzi mniej.  W związku z tym, że na ostateczną cenę tłumaczenia ma wpływ wiele czynników, np. ilość tekstu, poziom specjalizacji, kierunek tłumaczenia jak również to czy tekst jest edytowalny, każda wycena jest sporządzana indywidualnie po wglądzie w materiał źródłowy.  Wszystkie wyceny są wykonywane bezpłatnie i nie zobowiązują do zamówienia tłumaczenia. W celu otrzymania wyceny, proszę o przesłanie plików na adres mailowy: joanna.wisniewska@interia.eu, bądź o skorzystanie z formularza kontaktowego. Tego samego dnia prześlę szczegółową wycenę zawierającą dokładny koszt oraz termin realizacji tłumaczenia.

Minimalne stawki Tłumaczy Przysięgłych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z dnia 26 stycznia 2005 r. z późn. zmianami); są one jawne i dostępne pod linkiem:

Wycena tłumaczeń ustnych

Jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, ich wycena zależy od wielu czynników, takich jak miejsce, rodzaj, treść, a także historia współpracy z Klientem, zachęcam więc do kontaktu w celu ustalenia kosztu konkretnego tłumaczenia.

Poufność

Wszelkie dokumenty otrzymują klauzulę poufności i są wykorzystywane jedynie w celu wykonania wyceny;  są traktowane jako poufne

Tłumaczenie potrzebne na wczoraj?

Za dodatkową opłatą tłumaczenia mogą zostać zrealizowane w trybie ekspresowym lub nawet superekspresowym. Wysokość dopłaty jest obliczana indywidualnie na podstawie czasu w jakim Klient chce otrzymać gotowe tłumaczenie oraz ilości tekstu do przetłumaczenia.